AY Makale Konusu Yazar Adı-Soyadı UNVAN
11-2013. Gayrimenkul Alım-Satımı Yapılmasından Elde Edilen Gelirin Vergisel Boyutu; Diğer Kazanç ve İrat/Ticari Kazanç Ayrımı MURAT UÇKUN, FATİH ADIGÜZEL GÜLER Vergi Müfettişi, Anadolu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yrd.
11-2013. Satamadıkları Net Alanı 150 M2’nin Altındaki Konutları Kendilerine Fatura Eden Müteahhitler KDV İadesi Alabilir mi? ABDULLAH TOLU Rekabet Kurumu, Kurum Danışmanı
11-2013. Fark Asgari İşçilik Miktarının Tespiti Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası SERDAR GÜNAY SGK Başmüfettişi
11-2013. Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi ve Konut Kira Gelirleri İstisnasında Yapılan Değişiklikler (E-Yaklaşım) MEHMET YÜCEL Vergi Müfettişi
11-2013. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi Açısından Özellikli Konular (E-Yaklaşım) SUAT SARIGÜL Vergi Müfettişi
11-2013. Özel Bina İnşaatlarında Uygulanan İdari Para Cezalarındaki Uygulama Değişikliği (E-Yaklaşım) SAMİ ÖNER Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Denetmeni
10-2013. Taşınmaz Satış Zararı Kurum Kazancından İndirilebilir mi? İLYAS MERİÇ, CİHAN DELİGÖZ Vergi Müfettişi (E. Maliye Müfettişi)
10-2013. Günlük ya da Haftalık Olarak Konut Kiralama Faaliyetinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi BURAK DEMİRKAN Vergi Müfettişi
10-2013. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sistemi ve Vergisel Durum (E-Yaklaşım) MUSTAFA İNANÇ Vergi Müfettişi
09-2013. Kat Karşılığı Arsa Tesliminde İhtilaf Yaratan Konular FATİH GÜNDÜZ Vergi Müfettişi
09-2013. Serbest Meslek Erbaplarının Envanterine Kayıtlı Gayrimenkulün Kira Gelirinin Vergisel Boyutu ŞİBLİ GÜNEŞ YMM, Vergi Denetim Kurulu E. Grup Başkanı
08-2013. Yeni Düzenlemeler Kapsamında Kooperatiflerin Kuruluş İşlemleri (E-Yaklaşım) EKREM ALPER BOZKURT Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
08-2013. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde İşe Başlangıç ve Bitim Tarihinin Tespitinin Vergilendirme Açısından Önemi METİN EREN Vergi Müfettişi 
07-2013. Kooperatif Arsasının Satışı ve Arsa Değerinin Ortaklara Dağıtılmasında Vergilendirme NUR EKESAN YMM
07-2013. Tescil Edilmemiş veya Tescil Edilmiş Olmakla Birlikte Hiç İşçilik Bildirmemiş Özel Bina İşverenleri İlişiksizlik Belgesini Nasıl Alabilir? HÜSEYİN GÜNER SGK Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yrd.
06-2013. Özel Bina İnşaatlarında 21.50 Metre Bina Yüksekliği Sınırının Asgari İşçilik Hesaplamasındaki Önemi MİKAİL KILINÇ SGK Müfettiş Yrd.
06-2013. Konutların İşyeri Olarak da Kullanılması Durumunda Vergi AHMET EROL Doç. Dr., T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi, CPA, CFE
06-2013. Kooperatif Artıklarının Üyelere Dağıtılmasının Vergisel Yükümlülüğü MEHMET FATİH GÜR Vergi Müfettişi (E. Maliye Müfettişi)
06-2013. Yapı Kooperatiflerinde Ortaklardan Toplanan Aidatların Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu MEHMET MERT SARAÇÖZ E. Hesap Uzmanı, Senior Manager/Tax (Kuzey YMM A.Ş.)
05-2013. Kooperatif Artıklarının Üyelere Dağıtılmasının Vergisel Yükümlülüğü MEHMET FATİH GÜR Vergi Müfettişi (E. Maliye Müfettişi)
05-2013. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasında Özellik Arz Eden Hususlar İSMAİL PAMUK, SÜLEYMAN ÇİFÇİ Vergi Müfettişi
05-2013. Tapu Harcında Kat İrtifakı Sorunu FATİH GÜNDÜZ Vergi Müfettişi
05-2013. Yeni Düzenlemeler Sonrasında Tarımsal Amaç Dışında Kullanılan 2/B Taşınmazlarının Doğrudan Satışı ALİ EZER  Maliye Uzmanı (E. Milli Emlak Başkontrolörü)
05-2013. Mesken Kira Gelirinin Beyanında Mesken İstisnasından Yararlanma Şartları Daraltıldı İMDAT TÜRKAY  Gelir İdaresi Müdürü
05-2013. Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı ŞÜKRÜ KIZILOT Prof. Dr., ODTÜ, İİBF, Öğretim Görevlisi
05-2013. Beyaz Eşyalı/Mobilyalı Konut Satışlarında Tapu Harcı Matrahında Yaşanan Bir Sorun ve Değerlendirilmesi ZUHAL KIZILOT  Avukat
04-2013. İntifa Hakkı Tesisinin Gayrimenkul Sermaye İradı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği SERDAR GARGI, SERDAR CÖMERT E.Maliye Müfettişi
04-2013. Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Uygulanabilir mi? ABDULLAH TOLU Rekabet Kurumu, Kurum Danışmanı
04-2013. Özel Bankaların Yaptırdığı İnşaat İşleri Dışında Kalan İşlerde Asgari İşçilik SERDAR GÜNAY SGK Başmüfettişi
03-2013. 2012 Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyanı (E-Yaklaşım) ALTAN YILMAZ Devlet Gelir Uzmanı
03-2013. 13 Özelgede 2013 Gayrimenkul Sermaye İradı (E-Yaklaşım) FUAT SÜTÇÜ Gelir Uzmanı
03-2013. TMS/TFRS Uyarınca İnşaat (Yapım) İşlerinden Sağlanan Kazancın Vergilendirilmesi (E-Yaklaşım) SALMAN YILMAZ Finans Muhasebe Uzmanı / SMMM
02-2013. Ortak Girişimlerin Hukuki Niteliği ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi (E-Yaklaşım) SERDAR GARGI, ERKAN ÖZDEMİR E.Maliye Müfettişi
02-2013. Konut Sektöründe Yeni KDV Düzenlemesi (E-Yaklaşım) FATİH GÜNDÜZ, OĞUZ ERBAŞI Vergi Müfettişi
02-2013. Çok Katlı Binalarda Yer Alan Konutlar İle Müstakil Konutlarda Net Alan Hesaplamasında Balkon, Garaj, Kömürlük ve Depoların Durumu (E-Yaklaşım) UĞUR UĞURLU Vergi Müfettişi
02-2013. İmar Kanunu’na Göre Yıkılıp Yeniden Yapılan İnşaat İşyerleri İçin 5510 Sayılı Kanun Gereği Yıkım İçin ve Yapım İçin Ayrı Ayrı İşyeri Dosyası Tescil Edilmesi Gerekir mi? (E-Yaklaşım) MURAT UĞUR SGK, Beşiktaş SGK Müdür Yrd
01-2013. Gerçek Kişilerin Mükellefiyet Tesis Ettirmeden Gerçekleştirdikleri Gayrimenkul Satışlarının İncelenmesi (E-Yaklaşım) MEHMET FİL Vergi Müfettişi
01-2013. Özel Bina İnşaatları ve İhale Konusu İşlerde İşe Başlangıç/Bitiş Tarihlerinin Önemi (E-Yaklaşım) HAKAN HASTÜRK SGK, Pendik SGK Müdür Yrd.
01-2013. Sonradan Yıllara Yaygın Hale Gelen İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Esasları (E-Yaklaşım) İRFAN ATAŞ Vergi Müfettiş Yrd
01-2013. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Kazancın Saptanması MEHMET TAHİR UFUK Vergi Başmüfettişi (E. Baş Hesap Uzmanı)
01-2013. Net Alanı 150 m2’ye Kadar Konut Teslimlerinde Yeni KDV Uygulamasının Ayrıntıları Belli Oldu ABDULLAH TOLU Rekabet Kurumu, Kurum Danışmanı
12-2012. Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İşlerinde Vergilendirme ve Hesapların İşleyişi İle Bazı Özellikli Durumlar (E-Yaklaşım) ŞİBLİ GÜNEŞ VDK Grup Başkanı
12-2012. Envantere Dahil Bir Binanın Yıkılarak Yerine Yenisinin İnşasının Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım) İBRAHİM ERCAN Vergi Müfettişi
12-2012. Birden Fazla Takvim Yılına Yayılı İnşaat İşlerine Özgü İlkeler YAKUP TOKAT Vergi Başmüfettişi (E. Baş Hesap Uzmanı)
11-2012. Net Alanı 150 m2 Altında Yer Alan Konut Teslimlerine İlişkin KDV İade Uygulaması-II Hakkı KOÇAK YMM, E. Baş Hesap Uzmanı
11-2012. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibi Adına Yapılan Masrafların Gider Kaydı ve KDV İndirimi Yılmaz SEZER  
10-2012. Hasılat Paylaşımına Dayalı Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri (E-Yaklaşım) MUSTAFA ALPASLAN,EDA KAYA Dr., SMMM
10-2012. Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci (E-Yaklaşım) SUAT ŞİMŞEK Maliye Bakanlığı, Maliye Uzmanı
09-2012. İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Yargı Kararlarının Doğurduğu Sonuçlar (E-Yaklaşım) HİDAYET MAT Antalya Defterdarı
09-2012. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintisi (E-Yaklaşım) BÜLENT SEZGİN Vergi Müfettişi 
09-2012. Yurt Dışında Yapılan İnşaat Onarım Montaj ve Teknik Hizmetlerin Yeni Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım) RIZKULLAH ÇETİN Vergi Müfettiş Yrd.
09-2012. Gayrimenkullerden Sağlanan Kazanç ve İratların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu (E-Yaklaşım) RAMAZAN CENK Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü
09-2012. Konut Teslimlerinde Farklı KDV Oranı Uygulamaları: İndirimli Oran Uygulamaları Haksız Vergi Kaybı mı?-II NADİR ÖZTÜRK Maliye Başmüfettişi
09-2012. Net Alanı 150 m2’nin Altında Yer Alan Konut Teslimlerine İlişkin KDV İade Uygulaması-I HAKKI KOÇAK YMM, E. Baş Hesap Uzmanı
08-2012.  Arsa Karşılığı Daire ve İşyeri Teslimlerinden Doğan, Ancak, Arsa Sahibi Tarafından Ödenmeyen KDV’nin, Gider veya Maliyet Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağının Değerlendirilmesi 161-166  Ferhat FAHRAN YMM (E. Baş Hesap Uzmanı)
08-2012.  İmar Planlarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları 362-372 Hidayet MAT Antalya Defterdarı
07-2012. İnşaat Sözleşmelerinin TMS Değerleme Hükümleri İle VUK Değerleme Hükümleri Açısından Analizi ve Ticari Kâr - Mali Kâr Karşılaştırması (E-Yaklaşım) HAŞMET YILDIRIM  SMMM
06-2012. 2B Arazilerinin Satışı, Devri ve Kentsel Dönüşüm Alanlarında Kalanların Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)  Hidayet MAT    Antalya Defterdarı
06-2012. Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerine Sağlanan Kazançlara Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnasının, Son Yayınlanan 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)  TOLGA KAYA  Vergi Müfettişi
05-2012. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması(E- Yaklaşım)  BÜLENT SEZGİN   
05-2012. Arsasını Kat Karşılığı Müteahhide Veren Konut Yapı Kooperatiflerinin Vergisel Durumu  MEHMET FATİH GÜR   
05-2012. Konut Teslimlerinde 150 m2 “Net Alan” Kavramı ve Özellikli Durumlar-II  ŞENOL TURUT   
04-2012. İstatistiklerle Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Sahibi Olmaları-II (E-Yaklaşım)  GÜNSELİ KURT   
04-2012. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde, Müteahhit Tarafından Sözleşme Gereği Üstlenilen, Ancak Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Fatura ve Belgelerdeki Bedellerin, Gider Yazılamayacağı ve KDVnin İndirim Konusu Yapılamayacağına İlişkin Maliye Bakanlığı Özelgesi v  FERHAT FAHRAN   
04-2012. Konut Teslimlerinde 150 M2 “Net Alan” Kavramı ve Özellikli Durumlar-I  ŞENOL TURUT   
03-2012. İstatistiklerle Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Sahibi Olmaları-I (E-Yaklaşım)  GÜNSELİ KURT   
03-2012. Gayrimenkul Kira Gelirlerine Otomatik Vergileme ve Alternatif Öneriler  MUSTAFA ÇOLAK   
03-2012. 2011 Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  M.TAHİR UFUK   
02-2012. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde Arsa/Arazi Ayrımı (E-Yaklaşım)  SEYİT HAYRAN   
02-2012. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Modelinin Dayanılmaz Cazibesi  ŞİBLİ GÜNEŞ   
02-2012. Tecil, Taksitlendirme ve Teminat Değişikliği İşlemlerinde Gayrimenkul Değer Tespitleri Nasıl Yapılır?  HAKAN HASTÜRK   
01-2012. 2011 Takvim Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  VOLKAN YÜKSEL   
01-2012. 2 ve 5 Yıllık Sürelerin Hesabı Açısından Gayrimenkullerin Edinim Tarihlerinin Tespiti  MEHMET MAÇ   
01-2012. İnşaatı Devam Ederken Satılan Konutlar Nedeniyle KDV İadesi Yapılabilir mi?  Nur EKESAN   
01-2012. 2B’lerin Ekonomiye Kazandırılmasına Anayasa Mahkemesi’nin Bakışı Abdullah KARABOYACI